Vzniku spoločnosti IQ Job s.r.o. predchádzalo rozšírenie portfólia ponúkaných služieb spoločnosti IQ Home, s.r.o., ktorá je na trhu so subdodávkami do Nemeckej spolkovej republiky v oblasti elektroinštalačných prác od 29.02.2012. Spoločnosť IQ Job s.r.o., tak zväčšuje pole pôsobnosti na subdodávky stavebných a iných odborných činností.
V súčasnosti spolupracujeme skoro s päťdesiatimi profesionálmi, pre ktorých sú príznačné dlhodobé pracovné skúsenosti doma, ako aj v zahraničí vo sfére stavebníctva, vzduchotechniky, zvárania, elektroinštalácií a iných. Mnohí z nich dokážu plynule komunikovať v nemeckom jazyku, prípadne anglickom jazyku. Jazykové znalosti si pri práci v zahraničí takto aj zdokonaľujú, a tak dosahujú aj osobnostný rozvoj.   

Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý prispeje k zvýšeniu kvality Vášho sveta, kontaktujte nás!
Spoločnosť IQ Job s.r.o.